lørdag 11. februar 2017

VÅRE RØTTER

Min inspirasjon fra TV-programmet "Hvem tror du at du er", 
der de som søker bakover opplever smerte, sorg, håp og glede.
HVEM TROR DU AT DU ER


Ser livet nå og forover 
men, kjenner dragningen bakover
til våre røtter - som i en gåte
ser skriv om sykdom nød og skam
som får oss til å gråte!
Ser avgjørende tider 
for valg i uverdig liv og død
der sannheten former oss ydmykt,
i forsoning - i slektens nød
ser også spor fra tider som gleder, 
danner én bro fra fortid til nåtid, her i kveld
for du ble deg og jeg ble meg
og her lever vi - allikevel!
Skrevet 11.februar 2017
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...